การออกหน่วยบริการ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดตลุกหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (4 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่