การออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ