การออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (7 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่