นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (56 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่