ตรวจติดตามและแนะนำหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (7 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่