เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และประชาชนผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมกันจัดตั้ง “ตู้ปันสุขเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี” ขึ้น เพื่อแบ่งปันธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งของบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator