เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับบัญชาจาก ท่าน ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จัดรายการวิทยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 FM. 88.75 MHz สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมืองอุทัยธานี และมีวิทยุชุมชน 15 สถานี เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดเสียง ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือ

1. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ปิดสถานบริการ

2. ยกเลิก ด่าน จุดตรวจ และจุดสกัด เคอร์ฟิว เวลา 22.00 - 04.00 น. จำนวน 8 ด่าน

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator