วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุทัยธานี
อ่านต่อ
Copyright © 2015 สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี | Design by: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด