ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. ธ.กรุงเทพ คุณชวการ 088-9615341 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:30 น. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี ณ เวทีบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ 081-4864176/083-1105858

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. ธ.กรุงเทพ คุณชวการ 088-9615341 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว หรือสากลนิยม หรือชุดไทย หรือชุดสุภาพ