ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:30 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี ณ เวทีบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กกท.จ.อน. 056-503080

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:30 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่ 1 ณ จังหวัดอุทัยธานี ณ เวทีบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ 081-4864176/083-1105858

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี