ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:30 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก