ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมจัดรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ครั้งที่ 27 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปชส.จ.อน. 056-511915

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ซ่อมบ้านผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 12/3 ม.8 บ้านจักษา ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน.
13:00 น. ประชุมสรุปวิเคราะห์การจัดทำแผนการจัดการน้ำฯ ณ ห้องประชุมอ.ทัพทัน

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อบูรณะพลับพลาจัตุรมุขอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วธ. 056-511290
13:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ในพื้นที่ต่าง ๆ ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ปภ. 056-510626

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อบูรณะพลับพลาจัตุรมุขอนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วธ. 056-511290