ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับนโยบายและข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
18:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) และร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย สินค้าเกษตรปลอดภัย คือความภูมิใจของเรา” ณ ตรอกโรงยา อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเขียว

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) และร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย สินค้าเกษตรปลอดภัย คือความภูมิใจของเรา” ณ ตรอกโรงยา อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ โทนสีเขียว