ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-04-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมจัดรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ครั้งที่ 26 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปชส.จ.อน. 056-511915
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.วธ.จ.อน. 056-511290

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.วธ.จ.อน. 056-511290

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.วธ.จ.อน. 056-511290

 พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.วธ.จ.อน. 056-511290