ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานจอดรถบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา หรือชุดปฏิบัติงานตามสังกัด
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สนง.สปก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สปก.จ.อน. 056-970105
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดหลุมเข้า ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ณ หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. โทร 056-510626 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานจอดรถบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา หรือชุดปฏิบัติงานตามสังกัด
11:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ณ หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. โทร 056-510626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา หรือชุดปฏิบัติงานตามสังกัด
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดหลุมเข้า ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย ชุดผ้าไทย โทนสีขาวหรือขาวนวล / ชุดสุภาพ โทนสีขาวหรือขาวนวล

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
10:00 น. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน บริเวณลานจอดรถบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา หรือชุดปฏิบัติงานตามสังกัด
11:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. โทร 056-510626

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานจอดรถบึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา หรือชุดปฏิบัติงานตามสังกัด