ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:30 น. ร่วมงานวันรบพิเศษ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองกำลังพล 036-413412 การแต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-513805 ผวจ.มอบหมาย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พมจ.อน. (056-571492) ผวจ.มอบหมาย
14:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.พมจ.อน. 056-511229

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)
11:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.พมจ.อน. 056-511229 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร 056-513805

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดตลาดชุมชนคลองฉนวน ณ บริเวณพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี(กศน.อุทัยธานี)
08:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ “พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง)