ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งของให้กับบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านคลองชะนี ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
18:00 น. ร่วมงานฉลองมงคลสมรส น.ส.สรญา สุขประเสริฐ & นายอินทัช รุ่งวารินทร์ ณ หอประชุมศิลปอาชา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งของให้กับบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านคลองชะนี ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
14:00 น. ประชุมติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ทสจ.อน. ( โทร 056-513159 )

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี