ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมงาน OSK 96 FAMILY TRIP UTHAI TRIP ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมงาน OSK 96 FAMILY TRIP UTHAI TRIP ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี