ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2020-02-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ
11:00 น. ร่วมงาน OSK 96 FAMILY TRIP UTHAI TRIP ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96

 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ
17:30 น. ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วธ.จ.อน. 056-511290 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ
11:00 น. ร่วมงาน OSK 96 FAMILY TRIP UTHAI TRIP ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 96
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วธ.จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วธ.จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว/ขาวนวล หรือชุดสุภาพ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี