ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" บ้านผู้ยากไร้ (นางสงิม นักดนตรี) ณ บ้านเลขที่ 33/5 ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076)
09:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ รร.วัดเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.
09:30 น. ประธานพิธีออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ รร.วัดเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.วัดเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116
17:00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี สนง.จ.อน. 056-511063 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับเเขนยาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนจ.อน. 056-511063 ผวจ.มอบหมาย / การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับเเขนยาว
17:00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี สนง.จ.อน. (ผอ.ชุณณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมออกหน่วย โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ณ รร.ห้วยคตพิทยาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444
08:30 น. คณะ จเร กอ.รมน. เข้าพบ ผอ.รมน.จังหวัด อน. เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการเเละประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. ทปค. (กลุ่มงานบริหารงานบุคคลเเละสนับสนุนทั่วไป) 056-511444 ผวจ.อน. มอบหมาย
17:00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี สนง.จ.อน. 056-511063 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับเเขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี รร.วัดเขาดาวเรือง ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076)
17:00 น. ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี สนง.จ.อน. (ผอ.ชุณณฎา 089-2034430)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด