ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
20:00 น. เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณย่า ฉลอง นุ้ยปรี ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
20:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม(นางฉลอง นุ้ยปรี มารดาของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อน.) ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
20:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม(นางฉลอง นุ้ยปรี มารดาของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายา อบจ.อน.) ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี