ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:10 น. ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ณ เรือนจำ จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. เรือนจำ จ.อน. 056-511588 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:10 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำ จ.อุทัยธานี เรือนจำ จ.อน. 0 5651 1588 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีเเขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เเห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
10:10 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ณ เรือนจำ จ.อุทัยธานี เรือนจำ จ.อน. การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีเเขนยาว
13:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรีอุทัย" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วธ.จ.อน. คำสั่ง จ.อน. ที่ 1103/2562 ลว. 24 เม.ย. 2562

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล วัดเขาฆ้องชัย อ.ลานสัก จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
13:30 น. ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก "คนดี ศรีอุทัย" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วธ.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าประชุมด้วยตัวเอง