ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) “บุรีรัมย์เกมส์” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ สนง.กกท.จ.อน. 056-503080

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเฉพาะกิจ จังหวัดอุทัยธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัสดินทร์ปาล์ม ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.พาณิชย์ จ.อุทัยธานี 0 5697 0141 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้เเก่กลุ่มเป้าหมายใน จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบริษัทมิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน. (กลุ่มนโยบาย) 056-511229 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี