ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี