ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบจิตอาสา

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบจิตอาสา

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบจิตอาสา

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:30 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบจิตอาสา

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี