ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-05-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:00 น. ลงทะเบียนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
09:30 น. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
14:00 น. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:10 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) ผวจ.มอบหมาย : การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:10 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:10 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เเละพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : ชุดกากี คอพับ เเขนยาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี