ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กทม. สนง.สสจ.อน. 056-511565 ต่อ302

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
16:00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุปกิตธรรมสาร (หลวงพ่อปลั่ง) อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง ณ เมรุชั่วคราว วัดห้วยรอบ ม.2 วัดห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง 056-597054 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดปกติขาว แขนทุกข์

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี