ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร (อาหารคาว-หวาน) งานประเพณีสงกรานต์ และพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (คุณ พา 095-9519854) การแต่งกาย : ชุดไทยสุภาพ
17:30 น. ประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (คุณ พา 095-9519854) การแต่งกาย : เสื้อหม้อฮ่อม หรือ ชุดไทย
18:00 น. ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กทม. สนง.สสจ.อน. 056-511565 ต่อ302

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร (อาหาร คาว-หวาน) งานประเพณีสงกรานต์ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005
17:00 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร (อาหาร คาว-หวาน) บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005
10:30 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รับนโยบายและข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน.และจุดตรวจในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต สนง.ปภ.จ.อน (นางภรภาดา 095-9463626)
17:00 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี