ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก
19:00 น. ประธานการมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลที่ 1-3 ให้แก่นักกีฬาเซปักตะกร้อ ณ โรงยิมส์แฝด สนามกีฬา จ.อุทัยธานี สนง.กกท.จ.อน. 056-503080
19:30 น. ประธานการมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลที่ 1-3 ให้แก่นักกีฬาฟุตซอล ณ โรงยิมส์กรมพลศึกษา สนามกีฬา จ.อุทัยธานี สนง.กกท.จ.อน. 056-503808
21:00 น. ประธานและสักขีพยานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ.เวทีกลาง สนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511-444

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี