ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชน เขาสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:00 น. ประธานพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
18:00 น. ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กทม. สนง.สสจ.อน. (คุณ ดาว 084-6883954)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สนจ.อน. 056571390 ต่อ 17949 การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:30 น. ประธานพลีกรรมตักน้ำจากเเหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณพิธีวัดขุมทรัพย์ บริเวณพิธี วัดขุมทรัพย์ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
19:30 น. ร่วมงานสวดพระอภิธรรม (นายหลีเซีย แซ่ลี้) ณ.ฌาปนสถานวัดป่าธรรมโสภณ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) คำสั่ง จ.อน. ที่ 802/2562 ลว.14 มี.ค. 2562
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:00 น. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชน เขาสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:00 น. ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากเเหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สนจ.อน. 056571390 ต่อ 17949 การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:30 น. ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี