ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมสุข ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย (โทนสีขาวนวลหรือสีม่วง)
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน.056-511-229

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 8 (1/2562) ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 080460638

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) คำสั่ง จ.อน. ที่ 802/2562 ลว.14 มี.ค. 2562
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเเรมห้วยขาเเข้งเชษฐศิลป์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พลังงาน จ.อน. 056-571352 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงแรม ประจำปี 2562 อุทัยริเวอร์เลค ม.8 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
10:00 น. ร่วมตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงแรม ประจำปี 2562 เฉ่งรีสอร์ท ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
10:30 น. ร่วมตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงแรม ประจำปี 2562 ศรีวิจิตรรีสอร์ท ม.1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
11:00 น. ร่วมตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงแรม ประจำปี 2562 วังทองอิน ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี