ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:50 น. ประธานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:45 น. ประธานพิธีบวงสรวงการจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ณ บริเวณเวทีการแสดง แสง สี เสียง สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:50 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า -งานวันข้าราชการพลเรือน -พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:30 น. ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ณ บริเวณเวทีการแสดง แสง สี เสียง สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
11:30 น. ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ บริเวณพิธี หน้าวัดขุมทรัพย์ สนจ.อน. 056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:50 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:45 น. ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ณ บริเวณเวทีการแสดง แสง สี เสียง สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี