ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุเทศธรรมนิวิฐ (บุญสม สิริทินฺโน) ณ วัดบ้านไร่ ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อน. ที่ว่าการ อ.บ้านไร่ 056-539108 การแต่งกาย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) เเละคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ. (056-510626)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ. ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) เเละคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) เเละคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี