ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท แขวงทางหลวงชนบท จ.อน. (คุณภา 085-0497152) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เลือกตั้งล่วงหน้า อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี