ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีการจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 6 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อหาเเนวทางเเก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควันภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดปฏิบัติงาน

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี