ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290
10:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. (คุณเมธินี 081-2805571)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. อุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:20 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนาการเเสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 056-511063) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
16:00 น. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 ผวจ.อน. มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมตรวจสต๊อกข้าวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2561/62 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล จำกัด อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 056-970141