ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-513155
17:30 น. ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนขาว ขาวนวล
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 วัดเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี