ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมชมการตรวจความพร้อมและการสาธิตด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลาง จ.ลพบุรี อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติแขนยาวตามสังกัด หมวกทรงหม้อตาล

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “มนต์รักสตรอเบอร์รี่ ครั้งที่ 2” ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.5 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อน. 056-511523 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
14:30 น. ร่วมเป็นเกียรติโครงการ Kick off สัมผัสลมหายใจแห่งขุนเขาตามวิถีภูมิวัฒนธรรม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.5 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อน. 056-511523 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมสัมมนา "การส่งเสริมเเละพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ เเละจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559-2564) ณ โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กทม. สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม ชั้น 3 สนง.อัยการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-571336

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี