ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. ร่วมเฝ้า ฯ รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับเเขนยาว สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. ร่วมเฝ้า ฯ รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับเเขนยาว สวมหมวก

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. ร่วมเฝ้า ฯ รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390 ต่อ 17949 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับเเขนยาว สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. ร่วมเฝ้า ฯ รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390 ต่อ 17949 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับเเขนยาว สวมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี