ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:05 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเเละพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ณ สนามหน้าสโมสรนายทหาร ค่ายจิรประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ (คุณดวงกมล ปานขลิบ 081-9537937) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดสีกากี สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี