ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "เสน่ห์แห่งเมืองอุทัยธานี" ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ สนง.พาณิชย์ จ.อน. (คุณจุฑาทิพย์ 081-8716991)
17:20 น. ประธานกิจกรรมวิ่งเพื่อรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ อ.บ้านไร่ รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี