ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
05:40 น. ประธานพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล สู่มรดกโลกห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. สโมสรโรตารี (ผชภ.อภิรักษ์ 094-639-1112)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี