ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (คุณออย 093-1596154)
11:00 น. พบปะเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม "การจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติของจังหวัด" ประจำปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. สนจ.อน. 056-511063
18:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส นส.ชมพูนุช & นายธีรวัฒน์ ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กทม.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 2005
18:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส นส.ชมพูนุช & นายธีรวัฒน์ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กทม.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.อุทัยธานี เทศบาลเมือง อน. (กองการศึกษา 056-512005)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.อุทัยธานี เทศบาลเมือง อน. (กองการศึกษา 056-512005)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี