ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116
17:00 น. ประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาค โครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 เพื่อจัดหารับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 9 ชั้น รพ.อุทัยธานี ณ เวทีที่ว่าการอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน มอบหมาย
17:00 น. ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค โครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 เพื่อจัดหารับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 9 ชั้น รพ.อุทัยธานี ณ เวทีที่ว่าการอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อน. สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 056-511116

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี