ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. หารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (คุณศิริวัฒน์ 081-324-0663)
13:00 น. มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. (บ้าน นายวิษณุ แจ้งจิต) ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 191/8 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมหารือการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ณ ห้องรับรองอู่ไท ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (คุณศิริวัฒน์ 081-324-0663)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (คุณศิริวัฒน์ 081-324-0663)
13:00 น. ร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. (บ้าน นายวิษณุ แจ้งจิต) ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 191/8 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (คุณศิริวัฒน์ 081-324-0663)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี