ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ท่านรองอธิการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเข้าพบ หารือ ชี้แจงกรณีดำเนินการตามโครงการยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องรับรองอู่ไท ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฎิบัติราชการตามปกติ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626)
11:00 น. เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี จุดตรวจ พื้นที่อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต สนง.ปภ.จ.อน. (ภรภาดา 095-9643626)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี