ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 ผวจ.มอบหมาย
14:30 น. ประธานการซ้อมย่อย กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.จ. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 ผวจ.มอบหมาย การเเต่งกาย : เสื้อโทนสีเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ณ ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (056-511965) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3595/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
14:30 น. ร่วมซ่้อมย่อยฯ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เสื้อโทนสีเหลือง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965
14:30 น. ร่วมซ่้อมย่อยฯ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" บริเวณลานสุพรรณิการ์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.จ. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การเเต่งกาย : เสื้อโทนสีเหลือง

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี