ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:45 น. ประธานการแข่งขันชกมวยรายการ TOPKING WORLD SERIES TK25 ณ สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี อบจ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:45 น. ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันชกมวยรายการ TOPKING WORLD SERIES TK 25 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี อบจ.อน.(นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ 0 8197 2810 1)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:45 น. ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการเเข่งขันชกมวยรายการ TOPKING WORLD SERIES TK25 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี กองการศึกษาฯ อบจ.อน. (056-514027)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี