ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. 08.00-08.30 น.ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบุคคล น.ส.วันวิสาข์) 083 1667771 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. กล่าวขอบคุณพลโท นายเเพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยเเละเยี่ยมชมการปฏิบัติหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ สภาตำบลเเก่นมะกรูด พื้นที่กันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง ต.เเก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม จ.อน. 056-513159 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย: เครื่องแบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี