ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.จ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
08:30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.จ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
19:00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.จ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุมงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
08:30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
19:00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี